utorak, 1. ožujka 2011.

utorak, 15. veljače 2011.

upute

 Za gledanje geg karikatura upre se na "GEG KARIKATURE", a za gledanje portret karikatura upre se na "PORTRET KARIKATURE". Eto.